Niš – Srbija

redakcija@kbtim.rs

𝘝𝘦𝘭𝘪𝘬𝘪 𝘥𝘰𝘨𝘢𝘥𝘫𝘢𝘫 𝘻𝘢 𝘵𝘳𝘶𝘥𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘶 𝘕𝘪š𝘶 🤰

II po redu Kongres za buduće roditelje organizuje udruženje Klub beba trudnica i mama 25. Februara u hotelu Tami Residence od 17 časova, a koji obećava kvalitetno predavanje od strane stručnih lica iz oblasti ginekologije i pedijatrije.

Sadržaj programa: 𝙋𝙖𝙣𝙚𝙡 𝙙𝙞𝙨𝙠𝙪𝙨𝙞𝙟𝙖-𝙥𝙞𝙩𝙖𝙢𝙤 𝙡𝙚𝙠𝙖𝙧𝙚

Najčešća pitanja trudnica 👉 razgovaramo o mitovima i istinama na sledeća pitanja:

-𝘈𝘬𝘶𝘴𝘦𝘳𝘴𝘬𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘤𝘪𝘫𝘦

-𝘊𝘢𝘳𝘴𝘬𝘪 𝘳𝘦𝘻

-𝘗𝘳𝘢𝘵𝘯𝘫𝘢 𝘯𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘰𝘥𝘫𝘢𝘫𝘶

𝘒𝘰𝘫𝘢 𝘫𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘶𝘳𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘱𝘳𝘦𝘮𝘦 𝘻𝘢 𝘢𝘯𝘦𝘴𝘵𝘦𝘻𝘪𝘫𝘶?

-𝘒𝘰𝘫𝘦 𝘷𝘳𝘴𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘦𝘴𝘵𝘦𝘻𝘪𝘫𝘢 𝘴𝘦 𝘮𝘰𝘨𝘶 𝘬𝘰𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘭𝘪𝘬𝘰𝘮 𝘱𝘰𝘳𝘰𝘥𝘫𝘢𝘫𝘢?

-𝘋𝘢 𝘭𝘪 ć𝘦 𝘮𝘪 𝘦𝘱𝘪𝘥𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘥𝘦𝘭𝘰𝘷𝘢𝘵𝘪?

-Š𝘵𝘢 𝘫𝘦 𝘈𝘱𝘨𝘢𝘳 𝘴𝘬𝘰𝘳?

-Š𝘵𝘢 𝘴𝘦 𝘳𝘢𝘥𝘪 𝘴𝘢 𝘣𝘦𝘣𝘰𝘮 𝘱𝘳𝘷𝘪𝘩 𝘴𝘢𝘵 𝘷𝘳𝘦𝘮𝘦𝘯𝘢 𝘯𝘢𝘬𝘰𝘯 𝘳𝘰𝘥𝘫𝘦𝘯𝘫𝘢?

-𝘗𝘰𝘮𝘰ć 𝘬𝘰𝘥 𝘥𝘰𝘫𝘦𝘯𝘫𝘢

-𝘒𝘢𝘬𝘰 𝘥𝘢 𝘻𝘯𝘢𝘮 𝘬𝘰𝘭𝘪𝘬𝘰 𝘮𝘭𝘦𝘬𝘢 𝘫𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘰𝘭𝘫𝘯𝘰 𝘣𝘦𝘣𝘪 𝘶 𝘱𝘳𝘷𝘪𝘩 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘤 𝘥𝘢𝘯𝘢?

-𝘒𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘰𝘷𝘰𝘥𝘪𝘮𝘰 𝘣𝘦𝘣𝘶 𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘷𝘪 𝘬𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭𝘯𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘨𝘭𝘦𝘥?

-𝘒𝘰𝘭𝘪𝘬𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢 𝘣𝘦𝘣𝘢 𝘥𝘰𝘥𝘢𝘫𝘦 𝘮𝘦𝘴𝘦č𝘯𝘰 𝘪 𝘬𝘢𝘬𝘰 𝘥𝘢 𝘻𝘯𝘢𝘮 𝘥𝘢 𝘮𝘪 𝘫𝘦 𝘣𝘦𝘣𝘢 𝘴𝘪𝘵𝘢?

-𝘒𝘢𝘬𝘰 𝘥𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘦𝘵𝘪𝘮 𝘥𝘢 𝘴𝘢 𝘣𝘦𝘣𝘰𝘮 𝘯𝘦š𝘵𝘰 𝘯𝘪𝘫𝘦 𝘶 𝘳𝘦𝘥𝘶?

-𝘗𝘳𝘰𝘭𝘢𝘻𝘦 𝘮𝘦 𝘳𝘢𝘻𝘭𝘪č𝘪𝘵𝘦 𝘦𝘮𝘰𝘤𝘪𝘫𝘦 𝘰𝘥 𝘴𝘳𝘦ć𝘦 𝘪 𝘵𝘶𝘨𝘦 𝘥𝘰 𝘣𝘦𝘴𝘢, 𝘥𝘢 𝘭𝘪 𝘵𝘳𝘦𝘣𝘢 𝘥𝘢 𝘴𝘦 𝘻𝘢𝘣𝘳𝘪𝘯𝘦𝘮?

-𝘉𝘰𝘫𝘪𝘮 𝘴𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘱𝘰𝘳𝘰đ𝘢𝘫𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘫𝘦 𝘬𝘢𝘬𝘰 𝘥𝘢 𝘫𝘦 𝘪𝘻𝘣𝘦𝘨𝘯𝘦𝘮 𝘶𝘬𝘰𝘭𝘪𝘬𝘰 𝘫𝘦 𝘮𝘰𝘨𝘶ć𝘦?

-𝘋𝘢 𝘭𝘪 𝘫𝘦 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘥𝘢 𝘣𝘦𝘣𝘢 𝘶 𝘴𝘵𝘰𝘮𝘢𝘬𝘶 𝘰𝘴𝘦ć𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘮𝘢𝘫𝘬𝘦 𝘪 𝘥𝘢 𝘭𝘪 𝘰𝘯𝘰 𝘬𝘢𝘴𝘯𝘪𝘫𝘦 𝘮𝘰ž𝘦 𝘶𝘵𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘯𝘢 𝘳𝘢𝘻𝘷𝘰𝘫?

Ovo su samo neka od čestih pitanja o kojima ćemo govoriti…

16:00 👨🏻‍⚕️ Dr Petar Stojković specijalista ginekologije i akušerstva.

17:00 👩🏼‍⚕️ Dr Vanja Petrovski specijalista pedijatar (Poliklinika Life Impuls).

17:30 👩🏻‍⚕️Dr Margo Božinović Stanojević dečiji i adolescentni psihijatar, psihodinamski psihoterapeut (Psihocentar MM).

𝘖č𝘦𝘬𝘶𝘫𝘶 𝘷𝘢𝘴 𝘮𝘯𝘰𝘨𝘰𝘣𝘳𝘰𝘫𝘯𝘪 𝘱𝘰𝘬𝘭𝘰𝘯𝘪 𝘻𝘢 𝘝𝘢𝘴 𝘪 𝘝𝘢š𝘶 𝘣𝘦𝘣𝘶, 𝘷𝘢𝘶č𝘦𝘳𝘪, 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘴𝘵𝘪, 𝘷𝘳𝘦𝘥𝘯𝘦 𝘯𝘢𝘨𝘳𝘢𝘥𝘦 𝘪 𝘫𝘰š 𝘱𝘶𝘯𝘰 𝘪𝘻𝘯𝘦𝘯𝘢đ𝘦𝘯𝘫𝘢, 𝘳𝘢𝘻𝘭𝘰𝘨𝘢 𝘱𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘢 𝘴𝘦 𝘥𝘳𝘶ž𝘪𝘮𝘰. 🎁

𝘐𝘴𝘵𝘰𝘨 𝘥𝘢𝘯𝘢 𝘰č𝘦𝘬𝘶𝘫𝘶 𝘷𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘬𝘤𝘪𝘫𝘦 𝘱𝘰𝘷𝘰𝘥𝘰𝘮 š𝘬𝘰𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘳𝘰𝘥𝘪𝘵𝘦𝘭𝘫𝘴𝘵𝘷𝘢!

𝐎č𝐞𝐤𝐮𝐣𝐞𝐦𝐨 𝐯𝐚𝐬 𝐝𝐚 𝐳𝐚𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐚𝐳𝐢ć𝐞𝐦𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐬𝐭𝐨𝐣𝐞ć𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐡𝐨𝐯𝐞 𝐢 𝐩𝐨𝐦𝐨𝐠𝐧𝐞𝐦𝐨 𝐤𝐫𝐨𝐳 𝐬𝐚𝐯𝐞𝐭𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐢 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐢𝐣𝐮. 🤰🥰👶

Prijave vršite putem priloženog upitnika u nastavku 👇

PRIJAVA

Sve prijave biće evidentirane dan pre događaja putem viber grupe.

🤗𝓓𝓸𝓫𝓻𝓸𝓭𝓸š𝓵𝓲🤗

📍 𝙃𝙤𝙩𝙚𝙡 𝙏𝙖𝙢𝙞 𝙍𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙨𝙚

25.02. Od 17H

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pretraga…

Poslednji članci

 • Udruženje Klub beba trudnica i mama: Usvojen novi Statut
  Udruženje Klub beba trudnica i mama: Usvojen novi Statut

  Udruženje Klub beba trudnica i mama registrovano 15.12.2017. godine u Nišu, donelo odluku o izmenama Statuta odnosno ciljevima oblasti: U nastavku prenosimo novi Statut Udruženja: Udruženje „,KLUB BEBA TRUDNICA I MAMA” (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti HUMANITARNE POMOĆI BEBAMA, TRUDNICAMA I MAMAMA.…

 • Moje iskustvo u niškom porodilištu: Nakon kiše uvek dolazi najlepša duga! 
  Moje iskustvo u niškom porodilištu: Nakon kiše uvek dolazi najlepša duga! 

  Pozdrav svima koji ovo čitaju, Ovo je priča o jednom malom anđelu Lenki i njenoj seki, duginoj bebi Aurori. Za prvu trudnoću saznajem 2020. godine, pik korone, karantin, haos. Naravno bila sam u šoku ali i presrećna. Moja borba počinje rezultatima dabl testa koji je pokazao rizik za Edwardsov i Patau sindrom 1:5. Doktori su…

 • Putna apoteka: Preporuka pedijatra
  Putna apoteka: Preporuka pedijatra

  Planiranje putovanja sa decom podrazumeva mnogo više pripreme nego kada putujete bez njih. Ipak takva putovanja su najlepša. Ona obično bivaju puna avantura i neočekivanih, ali zabavnih dogadjaja koji se pretvaraju u najlepše uspomene. Da vam zdravstvene tegobe ne zadaju glavobolju na putovanju, prilikom pakovanja ne zaobaravite da spakujete putnu apoteku za vaše dete. Uz…